pt., 01/26/2024 - 07:19

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku zatrudni PSYCHOLOGA

Zakres obowiązków:

 1. poradnictwo psychologiczne (w tym w zakresie interwencji kryzysowej) dla ofiary przemocy, sprawców przemocy, rodzin będących w kryzysie, dzieci i młodzieży;
 2. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  i ich dzieci, dzieci umieszczonych w pieczy zstępczej oraz usamodzielniających się wychowanków z pieczy zastępczej;
 3. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (w ramach zespołu ds. pieczy zastępczej);
 4. dokonywanie okresowej oceny rodzin zastępczych (w ramach zespołu ds. pieczy zastępczej);
 5. prowadzenie kwalifikacji osób kandydujących do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (w ramach zespołu ds. pieczy zastępczej);
 6. diagnoza i terapia osób będących w kryzysie;
 7. prowadzenie dokumentacji z zakresu interwencji kryzysowej;
 8. przyjmowanie zgłoszeń w ramach interwencji kryzysowej na numer przydzielonego telefonu komórkowego;
 9. prowadzanie niezbędnych badań psychologicznych;
 10. prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy;
 11. bieżące wprowadzanie danych do programu informatycznego oraz przygotowywanie sprawozdawczości;
 12. współpraca z radcą prawnym, policją, sądem, prokuraturą, OPS, Domami Dziecka
  i instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kluczborku;

 

Wykształcenie: Wyższe – psycholog

Rodzaj umowy: umowa o pracę / umowa zlecenie

Liczba godzin pracy w tygodniu: do uzgodnienia

 

Osoba do kontaktu: Patrycja Winkowska tel. 774180030 w. 2601,
e-mail:
kadry@pcprkluczbork.pl