INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Nr 30/00 Starosty Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2000r. Zespół został powołany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm) i wykonuje zadania wynikające z cyt. ustawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności. Zespół funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Sienkiewicza 20 b w Kluczborku tel. (77) 400 38 70 e-mail: pzoon@pcprkluczbork.pl

 

KADRA POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Przewodnicząca: Anna Mączka

Starszy Specjalista: Małgorzata Struzik

Pomoc administracyjna: Kornelia Syguła

Sekretarz: Agnieszka Gulka

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 - Pokój nr 1

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekają: - lekarze: pediatra - neurolog - interniści - psycholog - psychiatra - pedagog - pracownik socjalny - doradca zawodowy

Skład komisji orzekających uzależniony jest od rodzaju schorzenia.

 

DANE DO KONTAKTU:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Sienkiewicza 20 b

Tel. 77-400-38-70

Adres e-mail: pzoon@pcprkluczbork.pl