Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku podejmuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowanie w ramach środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności mogą ubiegać się o następujące rodzaje dofinansowań:

  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • sprzęt rehabilitacyjny,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • likwidacja barier architektonicznych,
  • likwidacja barier technicznych,
  • likwidacja barier w komunikowaniu się,
  • Aktywny Samorząd
  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika