Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów
lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Informacje dla Wnioskodawców:

Z dofinansowania z zakresu likwidacji barier technicznych, ze środków PFRON mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym na wyraźne zlecenie lekarza, pielęgniarki środowiskowej, rehabilitanta, etc. uzasadniające konieczność zakupu wnioskowanego sprzętu lub urządzenia.

Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne, sprzęty gospodarstwa domowego (AGD, RTV) oraz sprzęty wyposażenia mieszkań niedostosowane do konkretnej niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 70% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie!!!

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA