wt., 04/30/2024 - 13:38

Od dnia 06.05.2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działalność przy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

(budynek F - dawna apteka szpitalna, naprzeciwko Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)

Aktualne telefony:

Sekretariat: 77 418 00 30 , 77 410 70 34

Dofinansowania PFRON: 77 417 35 53

PIECZA ZASTĘPCZA : 77 417 35 56

PIECZA ZASTĘPCZA - świadczenia: 77 417 35 71