pon., 11/29/2021 - 10:21

Zakończenie zadania realizowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje o zakończeniu zadania realizowanego w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON polegającego na nieodpłatnym przekazaniu termometru bezdotykowego oraz pulsoksymetru.

Przekazanych zostało 317 zestawów o łącznej wartości 65 936,00 zł

Jednocześnie informujemy, że do 15 grudnia 2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 18:30 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku działa punkt nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

 

Z poradnictwa mogą skorzystać:

  • osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
  • dzieci/ młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
  •  osoby wspólnie zamieszkujące z osobą posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)